Hasicí přístroje - BOZP a PO služby Martin Trnovec

NABÍZÍME
Komplexní služby v
oblasti BOZP a PO
Bc. Martin Trnovec
Služby
Odbornost
Prodej
Přejít na obsah
Hasicí přístroje
práškové
Hasicí přístroje
pěnové
Hasicí přístroje
sněhové
Hasicí přístroje
vodní
Elida Fire

Elide Fire je nejjednoduší a najefektivnější automatické hasicí zařízení, se ktorým můžete snížit riziko vzniku požáru a zároveň vzniklému požáru účinně čelit.

  • Elide Fire je plně automatické hasicí zařízení
  • Elide Fire se jednoduše hodí směremm k ohnisku požáru
  • Elide Fire se při kontaktu s otevřeným ohněm samo aktivuje a plamy spolehlivě uhasí

Elide Fire má garantovanou použitelnost min. 5 let bez kontrol a revízí

Charakteristika
Elide Fire se skládá z ochranného obalu, z hasicí práškové směsi FUREX 770, ze speciálního tlakového zařízení a ze sítě aktivačních zápalných šňůr. Při kontaktu s otevřeným ohňem se Elide Fire sám aktivuje, zápalné šňůry shoří, ochranný obal koule praskne, zazní varovný zvukový signál a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí s rozlohou 8 – 10 m². Navíc varovný zvukový signál 120 dB upoutá pozornost širokého okolí. V prostorách napojených na dálkovou bezpečnostní signalizaci slouží jako další doplněk ochrany majetku, neboť Elide Fire svojí aktivací aktivuje senzory bezpečnostní signalizace a vy máte ihned informaci o vzniku nebezpečí ve vámi střeženém objektu.

Aby bylo dosaženo maximální účinnosti ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru, doporučujeme umístění několika kusů Elide Fire.
Technické informace

Množství náplně

Teplotní funkční rozsah


Použitelnost na třídu požárů

Čas aktivace


Zajištění hašení požáru
Hlasitost alarmu
NEC
Průměr
Celková hmotnost1,3 kg
od -40°C
do +85°C
A, B, C, E

3 až 10 sec od
začátku požáru
od 8 do 10 m2
120 dB
4,0 g
147 mm
1.5 kg

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, v případě zájmu Vám zašleme cenovou nabídku
KONTAKT
Bc. Martin Trnovec
Ve Štěpnici 68
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70 58 46 13
mobil: 606 744 844
e-mail: martin.trnovec@email.cz
Kontaktní formulář zde
Věříme, že Vám dokážeme nabídnout služby a ceny, které Vás osloví
O NÁS
Působíme  v oblasti poskytování služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Petr Trnovec © 2018
Návrat na obsah